ดังกิ้น แรพเตอร์ VS ไทยเครื่องสนาม คู่ที่ 3 21/1/17 LEG 1 Dunkin Raptors VS TGE

ดังกิ้น แรพเตอร์ VS ไทยเครื่องสนาม คู่ที่ 3 21/1/17 LEG 1 Dunkin Raptors VS TGE

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 114 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ดังกิ้น แรพเตอร์ VS ไทยเครื่องสนาม คู่ที่ 3 21/1/17 LEG 1 Dunkin Raptors VS TGE

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ดังกิ้น แรพเตอร์ VS ไทยเครื่องสนาม