ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 5 19/2/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Mono Thew

ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 5 19/2/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Mono Thew

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 100 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 5 19/2/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Mono Thew

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน ทิวไผ่งาม