ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 4 12/3/17 Play off G2:
Dunkin Raptors - Mono Vampire

ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 4 12/3/17 Play off G2: Dunkin Raptors - Mono Vampire

การแข่งกีฬา : 2007 ・ 103 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 4 12/3/17 Play off G2: Dunkin Raptors - Mono Vampire

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน แวมไพร์