ดังกิ้น แรพเตอร์ VS แมดโกท  คู่ที่ 5 29/1/17 LEG 1 Dunkin Raptors VS Madgoat

ดังกิ้น แรพเตอร์ VS แมดโกท คู่ที่ 5 29/1/17 LEG 1 Dunkin Raptors VS Madgoat

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 94 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ดังกิ้น แรพเตอร์ VS แมดโกท คู่ที่ 5 29/1/17 LEG 1 Dunkin Raptors VS Madgoat

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ดังกิ้น แรพเตอร์ VS แมดโกท