ดังกิ้น แรพเตอร์ VS ไฮเทค คู่ที่ 2 12/2/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Hitech

ดังกิ้น แรพเตอร์ VS ไฮเทค คู่ที่ 2 12/2/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Hitech

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 94 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ดังกิ้น แรพเตอร์ VS ไฮเทค คู่ที่ 2 12/2/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Hitech

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ดังกิ้น แรพเตอร์ VS ไฮเทค