ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 4 5/3/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Mono Vampire

ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 4 5/3/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Mono Vampire

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 98 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 4 5/3/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Mono Vampire

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ดังกิ้น แรพเตอร์ VS โมโน แวมไพร์