ดังกิ้น แรพเตอร์ VS อะดรอยท์ คู่ที่ 4 5/2/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Adroit

ดังกิ้น แรพเตอร์ VS อะดรอยท์ คู่ที่ 4 5/2/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Adroit

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 112 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ดังกิ้น แรพเตอร์ VS อะดรอยท์ คู่ที่ 4 5/2/17 LEG 2 Dunkin Raptors - Adroit

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ดังกิ้น แรพเตอร์ VS อะดรอยท์