โมโน ทิวไผ่งาม VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 5 14/1/17 LEG 1 Mono Thew VS Dunkin Raptors

โมโน ทิวไผ่งาม VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 5 14/1/17 LEG 1 Mono Thew VS Dunkin Raptors

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 105 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ โมโน ทิวไผ่งาม VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 5 14/1/17 LEG 1 Mono Thew VS Dunkin Raptors

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 โมโน ทิวไผ่งาม VS ดังกิ้น แรพเตอร์