ดังกิ้น แรพเตอร์ VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่ที่ 2 15/1/17 LEG 1 Dunkin Raptors VS PEA

ดังกิ้น แรพเตอร์ VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่ที่ 2 15/1/17 LEG 1 Dunkin Raptors VS PEA

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 129 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ดังกิ้น แรพเตอร์ VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่ที่ 2 15/1/17 LEG 1 Dunkin Raptors VS PEA

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ดังกิ้น แรพเตอร์ VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค