การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 2 21/1/17 LEG 1 PEA VS Mono Vampire

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 2 21/1/17 LEG 1 PEA VS Mono Vampire

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 106 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 2 21/1/17 LEG 1 PEA VS Mono Vampire

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS โมโน แวมไพร์