การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS คาบายัน คู่ที่2 7/1/17 LEG 1 PEA VS Kabayan

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS คาบายัน คู่ที่2 7/1/17 LEG 1 PEA VS Kabayan

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 132 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS คาบายัน คู่ที่2 7/1/17 LEG 1 PEA VS Kabayan

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS คาบายัน