การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ไทยเครื่องสนาม คู่ที่ 3 5/3/17 LEG 2 PEA - TGE

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ไทยเครื่องสนาม คู่ที่ 3 5/3/17 LEG 2 PEA - TGE

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 123 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ไทยเครื่องสนาม คู่ที่ 3 5/3/17 LEG 2 PEA - TGE

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ไทยเครื่องสนาม