การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS อะดรอยท์ คู่ที่ 2 4/3/17 LEG 2 TGE - Adroit

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS อะดรอยท์ คู่ที่ 2 4/3/17 LEG 2 TGE - Adroit

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 102 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS อะดรอยท์ คู่ที่ 2 4/3/17 LEG 2 TGE - Adroit

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS อะดรอยท์