การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 2 18/2/17 LEG 2 PEA - Raptors

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 2 18/2/17 LEG 2 PEA - Raptors

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 100 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 2 18/2/17 LEG 2 PEA - Raptors

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ดังกิ้น แรพเตอร์