การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 4 29/1/17 LEG 1 PEA VS Mono Thew

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 4 29/1/17 LEG 1 PEA VS Mono Thew

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 88 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 4 29/1/17 LEG 1 PEA VS Mono Thew

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS โมโน ทิวไผ่งาม