การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ คู่ที่ 3 14/1/17 LEG 1 PEA VS Hanoi Buffaloes

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ คู่ที่ 3 14/1/17 LEG 1 PEA VS Hanoi Buffaloes

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 103 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ คู่ที่ 3 14/1/17 LEG 1 PEA VS Hanoi Buffaloes

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VS ฮานอย บัฟฟาโล่ส์