ไทยเครื่องสนาม VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 5 25/2/17 LEG 2 TGE - Raptors

ไทยเครื่องสนาม VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 5 25/2/17 LEG 2 TGE - Raptors

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 116 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ไทยเครื่องสนาม VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 5 25/2/17 LEG 2 TGE - Raptors

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ไทยเครื่องสนาม VS ดังกิ้น แรพเตอร์