ไทยเครื่องสนาม  VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่ที่ 2 28/1/17 LEG 1 TGE VS PEA

ไทยเครื่องสนาม VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่ที่ 2 28/1/17 LEG 1 TGE VS PEA

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 93 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ไทยเครื่องสนาม VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่ที่ 2 28/1/17 LEG 1 TGE VS PEA

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ไทยเครื่องสนาม VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค