ไฮเทค VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 1 4/2/17 LEG 1 Hitech VS Dunkin Raptors

ไฮเทค VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 1 4/2/17 LEG 1 Hitech VS Dunkin Raptors

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 103 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ไฮเทค VS ดังกิ้น แรพเตอร์ คู่ที่ 1 4/2/17 LEG 1 Hitech VS Dunkin Raptors

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ไฮเทค VS ดังกิ้น แรพเตอร์