ไทยเครื่องสนาม VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 5 11/2/17 LEG 2 TGE - Mono Thew

ไทยเครื่องสนาม VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 5 11/2/17 LEG 2 TGE - Mono Thew

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 123 นาที
เรท ทั่วไป ・
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ไทยเครื่องสนาม VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 5 11/2/17 LEG 2 TGE - Mono Thew

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ไทยเครื่องสนาม VS โมโน ทิวไผ่งาม