โมโน แวมไพร์ VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 2 25/3/17 1st G1:
Mono Vampire - Mono Thew

โมโน แวมไพร์ VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 2 25/3/17 1st G1: Mono Vampire - Mono Thew

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 154 นาที
เรท ทั่วไป ・
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ โมโน แวมไพร์ VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 2 25/3/17 1st G1: Mono Vampire - Mono Thew

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 โมโน แวมไพร์ VS โมโน ทิวไผ่งาม