โมโน ทิวไผ่งาม VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่4 7/1/17 LEG 1 Mono Thew VS Mono Vampire

โมโน ทิวไผ่งาม VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่4 7/1/17 LEG 1 Mono Thew VS Mono Vampire

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 130 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ โมโน ทิวไผ่งาม VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่4 7/1/17 LEG 1 Mono Thew VS Mono Vampire

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 โมโน ทิวไผ่งาม VS โมโน แวมไพร์