โมโน ทิวไผ่งาม VS ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ คู่ที่ 1 22/3/17 Semi G3:
Mono Thew - Hanoi Buffaloes

โมโน ทิวไผ่งาม VS ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ คู่ที่ 1 22/3/17 Semi G3: Mono Thew - Hanoi Buffaloes

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 107 นาที
เรท ทั่วไป ・
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ โมโน ทิวไผ่งาม VS ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ คู่ที่ 1 22/3/17 Semi G3: Mono Thew - Hanoi Buffaloes

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 โมโน ทิวไผ่งาม VS ฮานอย บัฟฟาโล่ส์