โมโน ทิวไผ่งาม VS คาบายัน คู่ที่ 2 11/3/17 Play off G1:
Mono Thew - Kabayan

โมโน ทิวไผ่งาม VS คาบายัน คู่ที่ 2 11/3/17 Play off G1: Mono Thew - Kabayan

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 110 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ โมโน ทิวไผ่งาม VS คาบายัน คู่ที่ 2 11/3/17 Play off G1: Mono Thew - Kabayan

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 โมโน ทิวไผ่งาม VS คาบายัน