โมโน ทิวไผ่งาม VS ไฮเทค คู่ที่ 5 5/3/17 LEG 2 Mono Thew - Hitech

โมโน ทิวไผ่งาม VS ไฮเทค คู่ที่ 5 5/3/17 LEG 2 Mono Thew - Hitech

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 96 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ โมโน ทิวไผ่งาม VS ไฮเทค คู่ที่ 5 5/3/17 LEG 2 Mono Thew - Hitech

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 โมโน ทิวไผ่งาม VS ไฮเทค