โมโน ทิวไผ่งาม VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 2 26/3/17 1st G2:
Mono Thew - Mono Vampire

โมโน ทิวไผ่งาม VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 2 26/3/17 1st G2: Mono Thew - Mono Vampire

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 114 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ โมโน ทิวไผ่งาม VS โมโน แวมไพร์ คู่ที่ 2 26/3/17 1st G2: Mono Thew - Mono Vampire

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 โมโน ทิวไผ่งาม VS โมโน แวมไพร์