แมดโกท VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่ที่ 4 8/1/17 LEG 1 Madgoat VS PEA

แมดโกท VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่ที่ 4 8/1/17 LEG 1 Madgoat VS PEA

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 100 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ แมดโกท VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คู่ที่ 4 8/1/17 LEG 1 Madgoat VS PEA

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 แมดโกท VS การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค