แมดโกท  VS ไทยเครื่องสนาม คู่ที่ 1 14/1/17 LEG 1 Madgoat VS TGE

แมดโกท VS ไทยเครื่องสนาม คู่ที่ 1 14/1/17 LEG 1 Madgoat VS TGE

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 118 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ แมดโกท VS ไทยเครื่องสนาม คู่ที่ 1 14/1/17 LEG 1 Madgoat VS TGE

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 แมดโกท VS ไทยเครื่องสนาม