ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 1 19/3/17 Semi G2:
Hanoi Buffaloes - Mono Thew

ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 1 19/3/17 Semi G2: Hanoi Buffaloes - Mono Thew

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 111 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 1 19/3/17 Semi G2: Hanoi Buffaloes - Mono Thew

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ VS โมโน ทิวไผ่งาม