ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ VS แมดโกท คู่ที่ 1 26/3/17 3rd G2:
Hanoi Buffaloes - Madgoat

ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ VS แมดโกท คู่ที่ 1 26/3/17 3rd G2: Hanoi Buffaloes - Madgoat

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 105 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ VS แมดโกท คู่ที่ 1 26/3/17 3rd G2: Hanoi Buffaloes - Madgoat

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 ฮานอย บัฟฟาโล่ส์ VS แมดโกท