การแข่งขันกีฬาเทคบอล ชิงเต่า 2023 Teqball Tour in Qingdao 2023

การแข่งขันกีฬาเทคบอล ชิงเต่า 2023 Teqball Tour in Qingdao 2023

รายการทีวี : 2023 ・ 49 นาที
เรท ทั่วไป ・ รายการทีวี
Tag
Teqball , Teqball

เกี่ยวกับรายการ การแข่งขันกีฬาเทคบอล ชิงเต่า 2023 Teqball Tour in Qingdao 2023

การแข่งขันกีฬาเทคบอล 2023 วันที่ 6 สิงหาคม 2023 เมืองชิงเต่า ประเทศจีน