คาบายัน VS โมโน ทิวไผ่งาม  คู่ที่ 3 12/3/17 Play off G2:
Kabayan - Mono Thew

คาบายัน VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 3 12/3/17 Play off G2: Kabayan - Mono Thew

การแข่งกีฬา : 2017 ・ 108 นาที
เรท ทั่วไป
Tag
บาสเกตบอล , TBSL 2017

เรื่องย่อ คาบายัน VS โมโน ทิวไผ่งาม คู่ที่ 3 12/3/17 Play off G2: Kabayan - Mono Thew

การแข่งขันบาสเกตบอล GSB Thailand Basketball Super League 2017 คาบายัน VS โมโน ทิวไผ่งาม