โปรสุดคุ้ม! 2 ต่อ เมื่อซื้อแพ็คเกจMONOMAX ผ่านบัตรเครดิต SCB

โปรสุดคุ้ม! 2 ต่อ เมื่อซื้อแพ็คเกจMONOMAX ผ่านบัตรเครดิต SCB

  

MONOMAX x Credit Card SCB

รายละเอียดโปรโมชัน

 • พิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต SCB จ่ายค่าบริการ MONOMAX เพียง 119 บาท (นาน 2 เดือน) สามารถรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ดังได้นาน 2 เดือน (จากราคาปกติ 250 บาท /เดือน) และรับเพิ่มคะแนนสะสมพิเศษ X4

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน

 • รับสิทธิ์คะแนนสะสมพิเศษ X4 โดยไม่ต้องลงทะเบียน

 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ต่อบัญชีผู้ใช้ MONOMAX

 • ช่องทางซื้อแพคเกจ https://www.monomax.me/packages/partners

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”) สมัครและจ่ายค่าบริการ MONOMAX เพียง 119 บาท สามารถรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ดังได้นาน 2 เดือน (จากราคาปกติ 250 บาท ต่อเดือน) และรับเพิ่มคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า

 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ต่อบัญชีผู้ใช้ MONOMAX

 • ราคาค่าบริการพิเศษ MONOMAX 119 บาท สามารถรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ดังได้นาน 2 เดือน (จากราคาปกติ 250 บาท ต่อเดือน) โดยระบบ MONOMAX จะทำการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติในเดือนถัดไป (เดือนที่ 3 เป็นต้นไป) ราคาค่าบริการเดือนละ 250 บาท

 • บัตรเครดิต SCB ทุกประเภทจำกัดการให้คะแนนสะสมพิเศษ SCB Rewards สูงสุด 23 คะแนน ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และบัตรเครดิต SCB M จำกัดการให้คะแนนสะสมพิเศษ M Point สูงสุด 19 คะแนน ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ผู้ถือบัตรต้องเป็นสมาชิกMONOMAXทำการล็อกอินและเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ผ่าน www.monomax.me เท่านั้น

 • กรณีผู้ถือบัตรซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบัน MONOMAX ที่ผูกบัตรและตัดชำระอัตโนมัติรายเดือน (Recurring Payment) ทำการยกเลิกแพ็คเกจค่าบริการปัจจุบันและทำการสมัครแพ็คเกจค่าบริการพิเศษ 119 บาท สำหรับ 2 เดือน มีสิทธิ์รับคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า

 • คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า หมายถึง คะแนนสะสมพิเศษไม่นับรวมกับคะแนนสะสมปกติจากการใช้จ่าย ซึ่งเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมปกติเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ของแต่ประเภทบัตรเครดิต

 • ธนาคารจะแจ้งคะแนนสะสมปกติในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตในรอบบัญชีที่มีการใช้จ่าย และจะแจ้งคะแนนสะสมพิเศษในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ 

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

 • ธนาคารและ MONOMAX มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ MONOMAX เป็นที่สุด

 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเสียหาย บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น

1 พฤษภาคม 64 จนถึง 31 กรกฎาคม 64

สอบถามข้อมูลบริการ กรุณาติดต่อ MONOMAX โทร. 02-100-7007 หรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook FanpageMONOMAX

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777