นะมะปะสุ

เรื่องย่อ นะมะปะสุ

หนังไทยประวัติศาสตร์ นะมะปะสุ นำแสดงโดย สุรศักดิ์ วงศ์ไทย, สุธิตา เกตานนท์, ขวัญภิรมย์ หลิน, วิทิต แลต, วีระชัย หัตถโกวิท