รักข้ามรุ่น รักข้ามรุ่น

เรื่องย่อ รักข้ามรุ่น รักข้ามรุ่น

หนังไทยประวัติศาสตร์ รักข้ามรุ่น นำแสดงโดย ทูน หิรัญทรัพย์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พิศมัย วิไลศักดิ์, นพพล โกมารชุน, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เศรษฐา ศิระชายา, รอง เค้ามูลคดี, สุพรรณี จิตเที่ยง, พิภพ ภู่ภิญโญ