คู่ทรหด คู่ทรหด

เรื่องย่อ คู่ทรหด คู่ทรหด

หนังไทยประวัติศาสตร์ คู่ทรหด นำแสดงโดย กรุง ศรีวิไล, สรพงศ์ ชาตรี, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, เศรษฐา ศิระฉายา, อดุลย์ ดุลยรัตน์