เผ็ด เผ็ด

เรื่องย่อ เผ็ด เผ็ด

หนังไทยประวัติศาสตร์ เผ็ด นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี, อรัญญา นามวงศ์, สุริยา ชินพันธุ์, วันทนา บุญบันเทิง, สอาด เปี่ยมพงศ์สานต์, กฤษณะ อำนวยพร