“ดูสนุก พอยต์แลก แจกล้าน!”
โปรโมชันนี้หมดอายุแล้ว

“ดูสนุก พอยต์แลก แจกล้าน!”

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ให้ลูกค้า MONOMAX ได้ร่วมสนุกโดยการเข้ามาสมัครสมาชิกแล้วซื้อแพ็กเกจแบบประเภทต่ออายุอัตโนมติ ซึ่งต้องมีสถานะวันใช้งาน และอยู่จนครบระยะเวลากิจกรรม ตามกติกาที่ทางบริษัทกำหนด เพื่อให้ได้พอยต์ โดยพอยต์ 1 พอยต์ (1 Point) จะนำมาแลกเป็น1สิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัลโดยการจับสลาก

ระยะเวลากิจกรรม 

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 (รวมระยะเวลา 122 วัน)

กิจกรรมรับพอยต์

สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับพอยต์

 1. สมัครสมาชิก (สร้างบัญชี) MONOMAX

 2. ซื้อแพ็กเกจ MONOMAX แบบต่ออายุอัตโนมัติ

 3. หากกดยกเลิกการเป็นสมาชิกแต่ยังคงมีวันใช้งานอยู่ พอยต์ จะเป็นไปตามที่ทีมงานกำหนด

เกณฑ์การให้พอยต์

 • วันเริ่มกิจกรรม (1 กันยายน พ.ศ. 2565) ลูกค้าที่ยังคงมีวันใช้งาน จะได้รับพอยต์ทันที ตามแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่

 • ทุกวันที่ 1 ในช่วงระยะเวลากิจกรรม (1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565) ลูกค้าที่ยังคงมีวันใช้งาน จะได้รับพอยต์ทันที ตามแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่

 • เมื่อชำระเงินต่ออายุแพ๊คเกจสำเร็จ หรือซื้อแพ็คเกจแบบต่ออายุอัตโนมัติในช่วงระหว่างกิจกรรม จะได้รับพอยต์เพิ่ม ตามแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่

 • เมื่อจบระยะเวลากิจกรรม (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565) ลูกค้าที่ยังคงมีวันใช้งาน เเละยังไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบต่ออายุอัตโนมัติ จะได้รับพอยต์เพิ่ม ตามแพ็กเกจที่ใช้งานอยู่

กติกาวิธีการร่วมกิจกรรม

 1. ทำการสมัครสมาชิกการเข้าใช้งาน MONOMAX ผ่านเว็บไซต์ https://monomax.me และ Application MONOMAX

 2. ทำการซื้อแพ็กเกจ MONOMAX แบบอัตโนมัติ ผ่านเว็บไซต์ https://monomax.me , Application MONOMAX หรือชำระค่าบริการผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือ

 3. ลูกค้าที่จะได้พอยต์ จะต้องเป็นสมาชิกแบบต่ออายุอัตโนมัติ หากทำการกดยกเลิกการเป็นสมาชิก แต่ยังคงมีวันใช้งานอยู่พอยต์ จะเป็นไปตามที่ทีมงานกำหนด

 4. การให้พอยต์ จะมีเกณฑ์การให้ดังนี้

  4.1 ลูกค้าที่ยังคงมีวันใช้งาน จะได้รับพอยต์ทันทีในวันเริ่มแคมเปญ คือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ตามแพ็กเกจที่คงสถานะอยู่ ดังนี้

 • แพ็กเกจรายเดือน กลุ่มแพ็กเกจที่ดูได้พร้อมกัน 1-2 อุปกรณ์(ต่ออายุอัตโนมัติ)ได้ 3 พอยต์

 • แพ็กเกจเกจรายเดือน กลุ่มแพ็กเกจที่ดูได้พร้อมกัน 3-5 อุปกรณ์ (ต่ออายุอัตโนมัติ)ได้ 5 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 3 เดือน และ 4 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 10 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 6 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 25 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 8 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 35 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 12 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 60 พอยต์

4.2 ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ลูกค้าที่ยังคงมีวันใช้งาน และยังไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบต่ออายุอัตโนมัติ จะได้รับพอยต์ ตามแพ็กเกจที่คงสถานะอยู่ ดังนี้

 • แพ็กเกจรายเดือน กลุ่มแพ็กเกจที่ดูได้พร้อมกัน 1-2 อุปกรณ์(ต่ออายุอัตโนมัติ)ได้ 3 พอยต์

 • แพ็กเกจรายเดือน กลุ่มแพ็กเกจที่ดูได้พร้อมกัน 3-5 อุปกรณ์ (ต่ออายุอัตโนมัติ)ได้ 5 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 3 เดือน และ 4 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 10 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 6 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 25 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 8 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 35 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 12 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 60 พอยต์

4.3 ในช่วงระหว่างแคมเปญลูกค้าที่ต่ออายุแพ็กเกจอัตโนมัติ จะได้รับพอยต์ ตามแพ๊คเกจที่คงสถานะอยู่ ดังนี้

 • แพ็กเกจรายเดือน กลุ่มแพ็กเกจที่ดูได้พร้อมกัน 1-2 อุปกรณ์(ต่ออายุอัตโนมัติ)ได้ 3 พอยต์

 • แพ็กเกจรายเดือน กลุ่มแพ็กเกจที่ดูได้พร้อมกัน 3-5 อุปกรณ์ (ต่ออายุอัตโนมัติ)ได้ 5 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 3 เดือน และ 4 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 10 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 6 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 25 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 8 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 35 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 12 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 60 พอยต์

4.4 เมื่อจบแคมเปญลูกค้าที่ยังคงมีวันใช้งาน และยังไม่ยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบต่ออายุอัตโนมัติ จะได้รับพอยต์ ตามแพ็กเกจที่คงสถานะอยู่ ดังนี้

 • แพ็กเกจรายเดือน กลุ่มแพ็กเกจที่ดูได้พร้อมกัน 1-2 อุปกรณ์(ต่ออายุอัตโนมัติ)ได้ 20 พอยต์

 • แพ็กเกจรายเดือน กลุ่มแพ็กเกจที่ดูได้พร้อมกัน 3-5 อุปกรณ์ (ต่ออายุอัตโนมัติ)ได้ 20 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 3 เดือน และ 4 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 20 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 6 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 20 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 8 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 20 พอยต์

 • แพ็กเกจราย 12 เดือน (ต่ออายุอัตโนมัติ) ได้ 20 พอยต์

 1. 1 พอยต์เท่ากับสิทธิ์จับฉลากได้ 1 สิทธิ์ โดยพอยต์จะถูกแลกเป็นสิทธิ์จับฉลากโดยอัตโนมัติเมื่อจบแคมเปญ ลูกค้าไม่ต้องทำการแลกสิทธิ์

 2. จับรางวัลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 3. ผู้เล่นสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีของกิจกรรมนี้ ได้จากประกาศบนเว็บไซต์ MONOMAX (https://monomax.me/) เวลาประมาณ 15.00 น. ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และบน Facebook fanpage MONOMAX

ของรางวัลและการแจกรางวัล

กิจกรรม “ดูสนุก พอยต์แลก แจกล้าน!” จะมีการแจกรางวัลดังนี้

รางวัลสำหรับลูกค้า MONOMAXรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 296 รางวัล รวมมูลค่า 1,933,350 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กับลูกค้า MONOMAX ที่มีสิทธิ์

การประกาศรางวัล

รางวัลสำหรับลูกค้า MONOMAX

ประกาศรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ MONOMAX(https://monomax.me/) ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลาประมาณ 15.00 น. และบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ MONOMAX (https://www.facebook.com/monomax.me/) โดยประกาศเป็น หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล หรือ username บนเฟซบุ๊ค ที่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว้

หลังจากการหลังจากประกาศผู้โชคดี ผู้โชคดีต้องทำการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางข้อความของเฟซบุ๊คแฟนเพจ MONOMAX (https://www.facebook.com/monomax.me/) ภายใน 7 วันหลังประกาศผู้โชคดี โดยผู้โชคดีจะต้องมีการยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน หากผู้โชคดีไม่ติดต่อ หรือติดต่อล่าช้าหลังจาก 7 วันของการประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดีจากการจับสลาก

คัดเลือกจากสิทธิ์ของผู้ที่เป็นสมาชิกและมียอดซื้อแพ็กเกจ MONOMAX ของกิจกรรม “ดูสนุก พอยต์แลก แจกล้าน!” โดยนำ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล หรือ username ที่สร้าง หรือ username บนเฟซบุ๊ค ที่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกไว้มาตัดเพื่อจับสลาก

มีสักขีพยาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการประจำโครงการ ในการจับผู้โชคดีที่ บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ประกาศผลผู้โชคดีบนเว็บไซต์ MONOMAX(https://monomax.me/) และบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ MONOMAX (https://www.facebook.com/monomax.me/)


เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล

 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 3. การตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

 4. ในการจับชิ้นสลากหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้ว จะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่น หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น

 5. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ MONOMAX(https://monomax.me/) และบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ MONOMAX (https://www.facebook.com/monomax.me/)

 6. ผู้ร่วมสนุกจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิก MONOMAX และยังคงมีวันใช้งานในระบบของ MONOMAX อยู่ ณ วันที่ทำการจับรางวัล ตลอดจนถึงวันประกาศรางวัลและมอบรางวัลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นและได้รับรางวัล

 7. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจากการสมัครสมาชิก MONOMAX จะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกอยู่ในระบบของ MONOMAX

 8. หลังจากการประกาศผู้โชคดี ผู้โชคดีต้องทำการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางข้อความของเฟซบุ๊คแฟนเพจ MONOMAX (https://www.facebook.com/monomax.me/) ภายใน 7 วันหลังประกาศผู้โชคดี โดยผู้โชคดีจะต้องมีการยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน หากผู้โชคดีไม่ติดต่อ หรือติดต่อล่าช้าหลังจาก 7 วันของการประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. ผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการแทน

 10. ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 11. ในกรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐอันมีผลทำให้ต้องระงับหรือเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมร่วมสนุกดังกล่าว ทาง บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 12. ผู้ร่วมสนุกจะต้องกรอกข้อมูลที่ใช้สมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ MONOMAX ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการยืนยันสิทธิ์และติดต่อในการรับของรางวัล

 13. ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องมาแสดงตนเพื่อรับของรางวัลตามสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น (ในพื้นที่นนทบุรี)

 14. ผู้ร่วมสนุกยินดีและยินยอมให้บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด นำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาการบริการ โดยอยู่ภายใต้ขอบเขตการดูแลของบริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด

 15. บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด เป็นผู้จัดกิจกรรมและเป็นผู้ให้บริการ MONOMAX เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 16. กิจกรรมนี้พนักงานในเครือ โมโนกรุ๊ป และผู้ดำเนินการไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

 17. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆที่ส่อในทางทุจริต ผิดกติกา และเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล

 1. ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น โดยเป็นสมาชิก MONOMAX เพื่อรับชมหนังและซีรีส์จากเว็บไซต์ MONOMAX(https://monomax.me/) หรือ Application MONOMAX เท่านั้น โดยมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมสนุกที่ได้สิทธิ์รับของรางวัลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 (รวมระยะเวลา 122 วัน)โดยผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลจะต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิก MONOMAX ในระบบของ MONOMAX ณ วันรับของรางวัล

 2. ผู้ที่ได้รับของรางวัล จะต้องมีการยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน หากไม่สามารถติดต่อได้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

 3. ผู้ที่ได้รับของรางวัลจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ พร้อมบัตรแสดงประชาชน ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันตามระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล

ขั้นตอนการรับของรางวัล

ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทาง บริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต (เอกสารต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง”)

 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องมีหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับผู้ร่วมสนุกที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารการรับของรางวัล

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น

 4. หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ของรางวัล โดย 1 สิทธิ์จะต้องเป็นต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครสมาชิก ต่อ 1 อีเมลที่สมัครสมาชิก ต่อ 1 บัญชีเฟซบุ๊กที่สมัครสมาชิก ตรวจสอบพบบุคคลเดียวกัน ลงทะเบียนซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ

หมายเหตุ

 1. การร่วมกิจกรรม “ดูสนุก พอยต์แลก แจกล้าน!” โดยการนำ 1 พอยต์ที่ได้ มาแลกเป็น1สิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัลโดยการจับสลาก กรณีผู้ร่วมสนุกไม่สามารถซื้อแพ็กเกจได้ หรือเป็นสมาชิกและซื้อแพ็กเกจในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกรณีที่จะนำพอยต์มาแลกเป็นสิทธิ์หรือกรณีอื่นใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยอื่นใดให้ในทุกกรณี

 2. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่ยังคงมีวันใช้งานในระบบของ MONOMAX ที่สมัครสมาชิกด้วยอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือบัญชีที่สร้าง หรือบัญชีเฟซบุ๊กจริงของผู้เล่นเท่านั้น

 3. หากกรณีเกิดปัญหาในการออกรางวัล การรับรางวัล หรือปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกาและเงื่อนไขนี้ ทางบริษัทฯขอใช้ดุลพินิจในการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

 4. การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบกับกิจกรรม “ดูสนุก พอยต์แลก แจกล้าน!” ผ่าน เว็บไซต์ MONOMAX (https://monomax.me/) และ Application MONOMAX นี้ จะถือว่าผู้เล่นยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด