พิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต ttb

พิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต ttb

รายละเอียดโปรโมชัน
● พิเศษเฉพาะลูกค้าบัตรเครดิต ttb จ่ายค่าบริการแพ็กเกจ MONOMAX 3 เดือน ราคาเพียง
599 บาท (จากราคาปกติ 750 บาท) และต่ออายุอัตโนมัติทุก 3เดือนในราคา 599 บาท
● สามารถรับสิทธิ์ได้ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน
● จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ต่อบัญชีผู้ใช้ MONOMAX
 
เงื่อนไข
● สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคล) (“ผู้ถือบัตร”)
สมัครและจ่ายค่าบริการ MONOMAX 3 เดือน เพียง 599 บาท สามารถรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ดังได้นาน 3
เดือน (จากราคาปกติ 750 บาท) ผ่าน http://www.monomax.me ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม
2564 เท่านั้น
● จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ต่อบัญชีผู้ใช้ MONOMAX
● ราคาค่าบริการพิเศษ MONOMAX 3 เดือน เพียง 599 บาท สามารถรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ดังได้นาน 3
เดือน (จากราคาปกติ 750 บาท) โดยระบบ MONOMAX
จะทำการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติทุกๆ3เดือนในราคาค่าบริการ 599 บาท
● ผู้ถือบัตรต้องเป็นสมาชิก MONOMAX
ทำการล็อกอินและเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตธนาคารทีเอ็มบีธนชาติผ่าน www.monomax.me เท่านั้น
● กรณีผู้ถือบัตรซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบัน MONOMAX ที่ผูกบัตรและตัดชำระอัตโนมัติรายเดือน (Recurring
Payment) ทำการยกเลิกแพ็กเกจค่าบริการปัจจุบันและทำการสมัครแพ็กแกจ MONOMAX 3 เดือน เพียง 599
บาท
● รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
● ธนาคารและ MONOMAX มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ
เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารและ MONOMAX
เป็นที่สุด
● สอบถามข้อมูลบริการ กรุณาติดต่อ MONOMAX โทร. 02-100-7007 หรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook
Fanpage MONOMAX
● สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ttb Call Center โทร.1428
 
ระยะเวลา 15 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64