Playoffs - Hong Kong Eastern VS San Miguel Alab Pilipinas Playoffs - ฮ่องกง อีสเทิร์น VS ซาน มิเกล อาลับ พิลิพินาส

Playoffs - Hong Kong Eastern VS San Miguel Alab Pilipinas Playoffs - ฮ่องกง อีสเทิร์น VS ซาน มิเกล อาลับ พิลิพินาส

132 นาที ・ 2019 ・ เรท ทั่วไป ・

เรื่องย่อ Playoffs - Hong Kong Eastern VS San Miguel Alab Pilipinas Playoffs - ฮ่องกง อีสเทิร์น VS ซาน มิเกล อาลับ พิลิพินาส

Tag
บาสเกตบอล , ABL2018-2019