The Destruction of Memory เดอะ เดสตรัคชัน ออฟ เมโมรี

The Destruction of Memory เดอะ เดสตรัคชัน ออฟ เมโมรี

81 นาที ・ 2016 ・ เรท ทั่วไป ・
ผู้กำกับ

เรื่องย่อ The Destruction of Memory เดอะ เดสตรัคชัน ออฟ เมโมรี

เมื่อมีสงคราม ย่อมต้องมีความสูญเสีย แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หรือสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรม และประเพณี ของคนในท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลัง พวกเขาจึงต้องหาวิธีหยุดยั้ง และรักษาไว้

Tag
Documentary Club